Kotimainen toiminta

Laulupedagogit ry järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia, seminaareja, opintomatkoja ja kursseja. Vuoden 2013 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli lähes 400. Laulupedagogit ry:n jäseneksi voivat liittyä laulunopettajat, liedpianistit, säestäjät/korrepetiittorit, äänenhuollon ja -tutkimuksen ammattihenkilöt sekä laulupedagogiikan ja logopedian opiskelijat.

Yhdistys toimittaa taiteellis-tieteellistä LAULUPEDAGOGI-julkaisua, jonka artikkeleissa käsitellään keskeisiä laulamiseen, äänenkäyttöön, tulkintaan ja esityskäytäntöihin liittyviä kysymyksiä. Julkaisussa on tietoa kursseista ja koulutustapahtumista sekä alalla ilmestyneistä tutkimuksista. Ajankohtaisista tapahtumista ja Laulupedagogit ry:n järjestämistä koulutustilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeillä 2–3 kertaa vuodessa.

Yhdistyksen jäsenmaksu:

Varsinaiset jäsenet 40 €

Opiskelijat ja eläkeläiset 20 €

Yhteisöjäsenmaksu 85 €

Lyhyt historiikki yhdistyksen toiminnasta

Oulun konservatorion laulun yliopettaja Eero Harmaala teki aloitteen Laulupedagogit ry:n perustamisesta ilmoituksellaan musiikkilehti Rondossa 1982. Harmaala kutsui laulupedagogeja kokoon kehittämään laulunopetuksen yhteishenkeä ja pedagogista ammattitaitoa. Ensimmäiseen pedagogiseen neuvonpitoon 20.11.1982 ravintola Orfeukseen Helsingissä saapui toistakymmentä laulunopettajaa. Kokouksessa valittiin Laulupedagogit ry:n perustamista valmisteleva työryhmä. Helmikuussa 1983 hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja laadittiin perustamisasiakirja. Maaliskuussa samana vuonna ensimmäisessä yleiskokouksessa Suomen Laulupedagogit ry:n puheenjohtajaksi valittiin Sibelius-Akatemian professori Matti Tuloisela. Ensimmäisen hallituksen jäseniksi valittiin Eero Harmaala (Oulu), Maila Haavisto (Jyväskylä), Raija Roivainen (Tampere) ja Sinikka Talmo (Helsinki).

Laulupedagogit ry EVTA:n jäseneksi 23.5.1992.

Suomen Laulupedagogit ry:n toiminta kansainvälistyi Taimi Airolan puheenjohtajakaudella. Yhdistys hyväksyttiin EVTA:n (European Voice Teachers’ Association) yhteistyökumppaniksi eurooppalaisten sisaryhdistysten kanssa. Teknisistä syistä EVTA jouduttiin perustamaan uudelleen 2.–3.10.2004 Hannoverissa Norma Ennsin toimiessa puheenjohtajana. Hänen jälkeensä vuodesta 2013 EVTA:n puheenjohtajaksi valittiin Sibelius-Akatemian lehtori Outi Kähkönen.

Laulupedagogit ry ICVT:n jäseneksi 1994

Vuonna 1994 3ICVT-kongressi pidettiin Aucklandissa, Uudessa Seelannissa. Kongressin yhteydessä perustettiin International Congress of Voice Teachers (ICVT), jonka jäseneksi myös Suomi liittyi. 3ICVT-kongressissa olivat mukana silloinen Laulupedagogit ry:n puheenjohtaja Taimi Airola ja varapuheenjohtaja Mikko Pasanen. Laulupedagogit ry oli vastuussa viidennen kansainvälisen laulupedagogien kongressin (5ICVT) järjestämisestä Helsingissä vuonna 2001.

Toiminta laajentui kaikkiin musiikin genreihin

Laulupedagogit ry laajensi Hannele Valtasaaren puheenjohtajakaudella toimintaansa käsittämään kaikki laulumusiikin genret. Rytmimusiikin jaosto perustettiin Turussa toukokuussa 2008. Hallitus kutsui rytmimusiikin ensimmäiseksi asiantuntijaksi Sibelius-Akatemian pop/jazz-laulun lehtorin Aija Puurtisen. Yhdistyksen yleiskokoukseen vuonna 2011 valmisteltiin sääntömuutos, jonka mukaan yhdistyksen hallituksessa pitää olla vähintään kaksi klassisen musiikin ja vähintään kaksi rytmimusiikin edustajaa. Tämä sääntömuutos astui voimaan 2012. Yhdistys järjestää keväisin klassisen musiikin koulutuspäivät ja syksyisin rytmimusiikin koulutuspäivän sekä muita yhteisiä koulutustilaisuuksia tai seminaareja

Laulupedagogit ry:n puheenjohtajat

Matti Tuloisela 1983–1990
Taimi Airola 1990–2000
Outi Kähkönen 2000–2008
Hannele Valtasaari 2008–2014
Sirkku Wahlroos-Kaitila 2014-2017
Aija Puurtinen 2017-