Kansainvälinen toiminta

Laulupedagogit ry EVTA:n ja ICVT:n jäsen

Laulupedagogit ry on EVTA:n (European Voice Teachers´ Association) ja kansainvälisen kongressiorganisaation ICVT:n (International Congress of Voice Teachers) jäsen. Laulupedagogit ry oli vastuussa viidennen kansainvälisen laulupedagogien kongressin (5ICVT) järjestämisestä Helsingissä vuonna 2001.

EU:n rahoittama Elämänikäisen oppimisen Leo II -ohjelma

Yhdistys osallistui 2010–2012 EVTA:n (European Voice Teachers’ Association) jäsenenä EU:n rahoittamaan Elämänikäisen oppimisen Leo II –ohjelmaan: Digitaaliset resurssit modernin laulunopetuksen tukena (Leondaro da Vinci Lifelong Learning Programme: EVTA Digital Resources Training).

Tämän projektin tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuneet jakavat saatua tietoa ja osaamista oman yhdistyksensä jäsenille yhteisillä koulutuspäivillä. Laulupedagogit ry jakoi jäsenilleen hakemusten perusteella matkastipendejä kansainväliseen Münchenin Eurovox –kongressiin huhtikuussa 2012. Lisäksi Laulupedagogit ry järjesti yhden erillisen koulutuspäivän pelkästään äänianalyysiohjelmien opiskeluun Sibelius-Akatemiassa huhtikuussa 2013. Kouluttajina toimivat Ritva Eerola, Outi Kähkönen ja Aija Puurtinen.