Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Laulupedagogit ry

Yhteyshenkilö

Laulupedagogit ry:n sihteeri, kirjoitushetkellä Maaria Virmavirta.
Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät tämän sivuston Hallitus-sivulta.

Rekisterin nimi

Laulupedagogit-jäsenrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen toiminnan mahdollistaminen ja yhteydenpito jäseniin. Tietoa kerätään vain yhdistystoimintaa varten, kuten tapahtumien järjestämiseen ja jäsenten tiedottamiseen.

Yhteystietojen perusteella julkaistaan muutaman kerran vuodessa ilmestyvä jäsenkirje sekä tarjotaan jäsenille muita palveluja. Jäsenten yhteystiedot julkaistaan nettisivuilla erillisestä suostumuksesta.

Anonyymiä tilastotietoa laulupedagogit.fi-sivuston käytöstä kerätään sivuston toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Käsittelyperuste

Tietojen käsittely perustuu yhdistyksen toiminnan mahdollistaminen ja rekisteröityjen suostumukseen.

Henkilötietoryhmät

Sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero.

Tietojen alkuperä

Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat yhteystiedot.

Säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin rekisteröity pysyy jäsenenä. Laulupedagogit.fi-sivuston anonyymejä käyttötilastoja säilytetään 14kk.

Mahdolliset vastaanottajat

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille yrityksille tai muille toimijoille.

Tiedon käsittelijät

Rekisteritietoja käsittelevät Laulupedagogit ry:n hallitus, sihteeri sekä rahastonhoitaja. Osittainen tekninen pääsy tietoihin on lisäksi yhdistyksen www-palvelutoimittajalla eDeuksella ja sähköpostin ohjelmistotoimittajalla MailChimpillä.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle muutoin kuin GDPR:n mukaisesti. Jäsenkirje lähetetään MailChimp-palvelusta, joka on GDPR:n mukainen luotettava toimija. eDeus on suomalainen IT-palvelutoimittaja. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.